Tel: 0 212 624 77 70
GSM: 0 537 409 92 72

Ba�ar� HikayeleriKuba Yedek Par�a

 Ford grubu yedek par�a tetarik�isi olan Kuba Otomotiv t�m operasyonlar� i�in NoktaBarkod yaz�l�mlar�n� kullan�yor.

Toptan ve perakende sat�� yapan Kuba depoya gelen �r�nlerin barkodlanmas� ve raflara yerle�tirilmesi, depodan �r�nlerin sevki ve ma�azada �r�nlerin sat���nda NoktaBarkod El terminali yaz�l�m� ile yap�yor. Barkod sistemi sayesinde �r�nlerin h�zl� ve en �nemlisi hatas�z olarak sevk eden Kuba say�mlar� el terminalleri ile yap�yor.

Sistem Bile�enleri:

NoktaBarkod Back Office: 11 kullan�c�

NoktaBarkod OTVT : 3 kullan�c�

El terminali : 3 kullan�c�

Barkod Yaz�c�: Argox 214
Bilgi ��in:
www.kubaticaret.com.tr

 Ana Sayfa
Pos (H�zl� Sat��)

Help

G�ncellemeler
Market Ma�aza
Market Mağaza Genel �zellikleri
Market Ma�aza Mod�lleri
Market Ma�aza Cihazlar
Market Ma�aza Ekran G�r�nt�leri
Oto Servis
Oto Servis Genel �zellikleri
Oto Servis Mod�lleri
Oto Servis Cihazlar
Oto Servis Ekran G�r�nt�leri
B2B Program�
El Terminali
El Terminali Mod�lleri
El Terminali Ekran G�r�nt�leri

Barkod Etiket
Ba�ar� Hikayeleri Download

�leti�im